Bestyrelse

Formand: Jesper Rasmussen. Billedkunstner. http://jesper-rasmussen.dk/

Medlem: Andreas Führer (Udpeget af UKK). Billedkunstner. 

Medlem: Lone Koefoed Hansen (Udpeget af Centre for Advanced Visualization and Interaction (CAVI)) Lektor ved institut for Kommunikation og Kultur - Digital Design og Æstetik og kultur, Aarhus Universitet. (http://pure.au.dk/portal/da/persons/lone-koefoed-hansen(ae5c1697-dc84-4a67-8ba9-b7cb62bbaea3).html)

Medlem: Jacob Juhl (Udpeget af Prokk)  Billedkunstner. http://www.jacobjuhl.dk/

Medlem: Mette Skriver (Udpeget af BKF). Billedkunstner. http://metteskriver.com/

Medlem: Helle Kongstad Holm Petersen (udpeget af elevstanden på Det Jyske Kunstakademi). Studerende på Det Jyske Kunstakademi.