Kommunalt byggeri

- nybyggeri, ombygning og tilbygning:

I Aarhus Kommune afsættes minimum 1,% af budgettet ved anlægsbyggerier til kunstnerisk udsmykning.

  • Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg rådgiver bygherre og indstiller kunstnere til de enkelte udsmykningsopgaver efter en konkret vurdering. Bygherre eller arkitekt er forpligtet til at kontakte Billedkunstudvalget, når projekteringen påbegyndes.
  • Den enkelte kommune står for at forvalte regler om udsmykningens procedure. Dette betyder, at ikke alle kommuner er forpligtiget til at oprette et billedkunstudvalg eller gøre brug af et billedkunstudvalg.
  • Kommune og kunstner kan søge yderligere midler ved Statens Kunstfond. Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst støtter permanente kunstopgaver i det offentlige rum og prioriterer ansøgninger, hvor der endnu ikke er udpeget en kunstner. Statens Kunstfonds fagudvalg vil gerne i samarbejde med ansøger, foretage en faglig analyse af, hvor, hvordan og hvilke kunstneriske praksisser, der kan være relevante for den specifikke kontekst.
  • Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst støtter midlertidige kunstopgaver i det offentlige rum gennem projektstøtte. Her er det kunstneren, der er ansøger og et af kriterierne er, at der er indgået en aftale med kommunen/institutionen om udstillingsperioden.

Proces:

  1. Bygherren/ Arkitekten - Billedkunstudvalget – kunstner
  2. I et byggeprojekt kan bygherren/arkitekten og kunstneren sammen ansøge om yderligere støtte ved Statens Kunstfond.
  3. (trafik og veje) Kommunen - kunstneren

 

Fakta om Billedkunstudvalget i Aarhus Kommune:

Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg består af tre professionelle kunstnere. Udvalget er sammensat, så det i videst muligt omfang dækker hele billedkunstområdet samt kunsthåndværk og design.

Billedkunstudvalget varetager kunstindkøb til Aarhus Kommune, fordeler kunstnerværksteder blandt ansøgere og rådgiver ved udsmykningsopgaver i kommunale bygninger. Derudover fungerer Billedkunstudvalget som rådgivere for Byrådet samt som administration i billedkunstneriske spørgsmål. Rådet inddrages ligeledes efter behov i Kunstrådets evaluering af større kulturinstitutioner i byen.

Læs mere om Billedkunstudvalget i Aarhus Kommune her